En kampanj av Naturskyddsföreningen.

Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske i svenska vatten, bottentrålar förstör havsbotten, oönskad fisk slängs tillbaka och den biologiska mångfalden hotas. Och allt det här sker till och med i skyddade områden med hotade arter och livsmiljöer. Det är sjukt. Men utvecklingen går att vända om vi hjälps åt. För skydd ska vara skydd på riktigt.

Redan nu finns exempel på skonsamt fiske. Naturskyddsföreningen jobbar för att gynna det fisket, och för att stärka skyddet i marina skyddsområden. Vi behöver din hjälp.

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker att gå från ord till handling och skapa den förändring som krävs.

För ett levande hav – även under ytan.


Gå till kampanjsidan
Skriv under uppropet
Gör quizzet